Försäkring för studenter på universitet och högskola

31 jan 2017

Studerande vid universitet eller högskola är försäkrade under skoltiden samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis.

Försäkring för studenter på universitet och högskola

Studerande vid universitet eller högskola är försäkrade under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis.

Personskadeförsäkringen för studenter är en olycksfallsförsäkring för dig som är inskriven vid ett svenskt universitet eller högskola och studerar i Sverige.

Läs mer om försäkringens omfattning, när den gäller och hur du ansöker om ersättning.