Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

10 mar 2017

Det statliga ramavtalet för betaltjänster löper ut i vår. Det nya ramavtalet innebär ändrade räntevillkor på det konto som vi har öppnat för kunder som har ekonomiadministration hos oss. 

Nytt ramavtal leder till nya räntevillkor

Det statliga ramavtalet för betaltjänster löper ut i vår. Det nya ramavtalet innebär ändrade räntevillkor på det konto som vi har öppnat för kunder som har ekonomiadministration hos oss.

Från och med första april baseras ränteberäkningen på reporäntan. I dagsläget är reporäntan minus en halv procent. För närvarande innebär det att en negativ ränta kommer att beräknas på innestående medel på konton.

För att minimera räntekostnaden, placera gärna överskottslikviditet i något av våra konsortier genom att fylla i blanketten för köp av konsortieandelar som vi länkar till nedan.