Ramavtal för datacenter är klara för avrop

14 mar 2017

Den 10 mars undertecknade Kammarkollegiet ramavtalen för Datacenter med sex leverantörer. Detta skedde nästan ett år efter att tilldelningsbeslutet fattades i april 2016. 

Ramavtal för datacenter är klara för avrop

Den 10 mars undertecknade Kammarkollegiet ramavtalen för datacenter med sex leverantörer. Det skedde nästan ett år efter att tilldelningsbeslutet fattades i april 2016. 

Tilldelningsbeslutet överprövades av sju anbudsgivare till förvaltningsrätten som avslog ansökningarna i december 2016. Domen överklagades till kammarrätten av två anbudsgivare, men kammarrätten beslutade i februari 2017 att inte bevilja prövningstillstånd. Anbudsgivarna valde då att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen som avslog överklagandet samma dag.   Nu har tiodagarsfristen passerat och ramavtal kunde på fredagen tecknas med sex leverantörer: Atea Sverige AB Cygate AB Infrontit Partner AB Network Services Norden AB Proact IT Sweden AB Tele2 Business AB För de avropande organisationernas del innebär de nya avtalen att de kan avropa varor och tjänster som är kopplade till datacenter, exempelvis servrar, lagringssystem, nätverksprodukter och säkerhetskopiering, samt tillhörande konsulttjänster.    Läs mer om ramavtalsområdena datacenter