Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum

17 mar 2017

Fortums utbyggnad av vattenkraften hotar urskogen Båtforsen och fisken dör i kraftverkets turbiner. Kammarkollegiet slår nu vakt om utbyggnadsförbudet och överklagar Mark- och miljödomstolens dom. Fortum tar inte tillräckligt ansvar för att skydda den unika miljön. Pressmeddelande Kammarkollegiet vill rädda miljön och kräver mer av Fortum