Välkommet klargörande i miljömål

27 mar 2017

Kammarkollegiet har drivit målet om att Jämtkrafts tillstånd för Långforsen kraftverk ska återkallas och överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom om att ge Jämtkraft tillstånd att driva kraftverket vidare. Högsta Domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att Mark- och miljööverdomstolens dom står fast. För Kammarkollegiets del är det positivt med ett klarläggande.

Välkommet klargörande i miljömål

Kammarkollegiet har drivit målet om att Jämtkrafts tillstånd för Långforsen kraftverk ska återkallas och överklagat Mark- och miljööverdomstolens dom om att ge Jämtkraft tillstånd att driva kraftverket vidare.

Högsta Domstolens  beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att Mark- och miljööverdomstolens dom står fast. För Kammarkollegiets del är det positivt att det nu är klarlagt hur man ska bedöma ramen för en prövning av en återkallelse och om bedömningen ska utgå ifrån hur miljön i det aktuella området ser ut idag eller om man ska utgå från befintligt tillstånd.

- För vår del är det viktigt att vi har fått klarhet i vilka hänsynstaganden man ska göra i den rättsliga bedömningen. Frågan vi ville ha besvarad var om man ska utgå ifrån hur dammen ser ut i dag, eller hur den ser ut enligt tillståndet. Domstolen menar att man ska utgå från tillståndet, säger Ulf Rehnberg, chef för Rättsavdelningen på Kammarkollegiet.

Beskedet från Högsta domstolens innebär också att Jämtkraft nu får tillstånd att renovera och bygga om vid Långforsens kraftstation.

- Nu blir det ju tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen, som ska se om Jämtkraft följer villkoren och uppfyller kraven om god ekologisk status i Långforsen, säger Ulf Rehnberg. Vår bedömning har varit att det är svårt att uppnå god ekologisk status.