Översättare? Dags att ansöka om auktorisation

28 mar 2017

Kan du översätta från till exempel arabiska, persiska eller turkiska till svenska? Då behövs du. Det råder stor brist på kvalificerade översättare inom många olika språk. Sök till Kammarkollegiets översättarprov och bli auktoriserad translator.

Översättare? Dags att ansöka om auktorisation

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov som riktar sig till dig som är erfaren översättare. För att bli auktoriserad ställs höga krav på kunskaper och färdigheter inom översättning.

Nu söker vi dig med översättarkompetens inom exempelvis; arabiska, persiska, turkiska, dari, bulgariska, ungerska, lettiska, nederländska, slovakiska, sydkurdiska, japanska, slovenska.

Du kan ansöka om att bli auktoriserad översättare från eller till ett språk och svenska. Språkriktningarna bestäms utifrån inkomna ansökningar.

Varför göra översättarprovet?
Genom vårt översättarprov blir du auktoriserad translator, som är en skyddad yrkestitel.

Det innebär att du kommer att finnas med i Kammarkollegiets register och kan utföra kvalificerade översättningar inom många olika områden. Uppdragsgivare kan vara såväl myndigheter, företag som privatpersoner.

Årets översättarprov äger rum den 20 september 2017. Vi tar emot din ansökan under perioden 1-30 april.

Läs mer om auktorisationsprovet för översättare

Läs mer om hur du ansöker