• Start
  • Aktuellt
  • Redan auktoriserad tolk? Vi utökar provtillfällena för dig som vill bli auktoriserad rättstolk eller sjukvårdstolk

Redan auktoriserad tolk? Vi utökar provtillfällena för dig som vill bli auktoriserad rättstolk eller sjukvårdstolk

31 mar 2017

Du som redan är auktoriserad tolk kan nu söka till våra specialistprov. Vi tar emot din ansökan mellan 1-30 april.

Redan auktoriserad tolk? Vi utökar provtillfällena för dig som vill bli auktoriserad rättstolk eller sjukvårdstolk

Provet för sjukvårdstolkar är den 20 september och provet för rättstolkar är den 21 september. Du kan göra provet i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå.

Utökade provtillfällen och nyheter
Antalet provomgångar fördubblas. Från och med hösten 2017 anordnar Kammarkollegiet nu två provomgångar per år i varje specialistkompetens.

Det tidigare delprovet "terminologiprov från tolkspråket till svenska" utgår, vilket gör att skrivtiden förkortas. Skrivtiden är nu tre timmar.

Muntligt realiaförhör utgår även som moment i det muntliga provet.

Läs mer om proven och ansök här