Arvsfonden delar ut 119 miljoner kronor i stöd

06 apr 2017

Vid årets andra sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 119 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Vid årets andra sammanträde beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 119 miljoner kronor till 34 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.

Pressmeddelande Arvsfonden delar ut 119 miljoner kronor i stöd

Separata pressmeddelanden om  projekt som fått stöd:

Frälsningsarmén i Alingsås

Frälsningsarmén i Alingsås ska handikappanpassa sitt sommarhem i Röhult. För detta får de 665 000 kronor i lokalstöd av Arvsfonden. 
​Pressmeddelande Frälsningsarmén i Alingsås får stöd med 665 000 kronor av Arvsfonden

Resurscenter Safe Space Malmö

Projektet syftar till att värna demokratin och arbeta förebyggande mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.
Pressmeddelande Resurscenter Safe Space Malmö får drygt 12,5 miljoner kronor under tre år från Arvsfonden

Disabled Refugees Welcome

Med projektet Disabled Refugees Welcome ska Independent Living Institute förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning. Projektet får stöd med drygt 8,4 miljoner kronor från Arvsfonden. 
Pressmeddelande Independent Living Institute får drygt 8,4 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Integration genom idrott och föreningsliv

Med projektet Integration genom idrott och föreningsliv ska IFK Umeå skapa nya sätt att mötas och prova på olika idrotter. Målgrupp är ungdomar 12-15 år, både nyanlända och etablerade. Projektet får stöd med drygt 2,3 miljoner kronor från Arvsfonden. 
Pressmeddelande IFK Umeå får drygt 2,3 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Let´s get out!

Med projektet Let’s get out! ska Friluftsfrämjandet Region Mitt stärka unga med olika kulturell bakgrund genom att utveckla en utbildningsmodell i natur och ledarskap. Projektet får stöd med drygt 3,1 miljoner kronor från Arvsfonden.

Pressmeddelande Friluftsfrämjandet Region Mitt får drygt 3,1 miljoner kronor i stöd av Arvsfonden

Linköpings stadsmission

Stadsmissionen ska ta fram ett utbildningsmaterial tillsammans med Amphi Produktion och personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och eventuell samsjuklighet utsatta för våld i nära relationer. För detta får projektet stöd med drygt 7,9 miljoner kronor av Arvsfonden.

Pressmeddelande Linköpings stadsmission får drygt 7,9 miljoner kronor under tre år av Arvsfonden