Med anledning av fredagens attentat

10 apr 2017

Med anledning av det inträffade i Stockholm under fredagen uppstår eventuellt funderingar kring hur den statliga tjänstereseförsäkringen och annat försäkringsskydd hos oss gäller.Har du haft kostnader i samband med händelsen, eller har du några frågor? Välkommen att ringa Kammarkollegiets försäkringsavdelning på 054-22 12 00.  

Med anledning av fredagens attentat

Med anledning av det inträffade i Stockholm under fredagen uppstår eventuellt funderingar kring hur den statliga tjänstereseförsäkringen och annat försäkringsskydd hos oss gäller. Har du haft kostnader i samband med händelsen, eller har du några frågor?

Välkommen att ringa Kammarkollegiets försäkringsavdelning på 054-22 12 00.