Kapitalförvaltningens marknadskommentarer april 2017

12 apr 2017


Kapitalförvaltningens marknadskommentarer första kvartalet 2017 Vi befinner oss i en tid med stora utmaningar. Vi har extremt låga räntor och höga värderingar inom samtliga tillgångsslag. Mycket talar även för att volatiliteten framöver kommer att vara betydligt högre än nu. Kammarkollegiet kan detta till trots glädja sig åt att återigen ha fått högsta betyg för sin ränteförvaltning i Wassums årliga granskning.

April 2017

Kapitalförvaltningen stabil i en fortsatt osäker omvärld

Vi befinner oss i en tid med stora utmaningar. Vi har extremt låga räntor och höga värderingar inom samtliga tillgångsslag. Mycket talar även för att volatiliteten framöver kommer att vara betydligt högre än nu. Kammarkollegiet kan detta till trots glädja sig åt att återigen ha fått högsta betyg för sin ränteförvaltning i Wassums årliga granskning. 

Bengt Svelander, avdelningschef, summerar första kvartalet 2017

Vilken påverkan har stigande räntor på tillgångsmarknader?

Det är intressant att notera att banker och industriaktier gått starkt under den senaste tiden. Normalt är låga räntor bra för bankaktier, men i den här negativa räntemiljön är stigande räntor gynnsam samt att cykliska bolag inom industri gynnats av förbättrade konjunktursignaler. Övriga sektorer har utvecklats mer i linje med börsens genomsnitt.

Läs om stigande räntetrend

Höga värderingar på aktiemarknaden

Enligt vårt synsätt är aktier fullvärderade på egna meriter. Det betyder i första hand att framtiden avgörs om den ekonomiska tillväxten överraskar på den positiva sidan samt vad som händer med marknadsräntor, eftersom aktieägande är ett alternativ till att äga en räntebärande placering. 

Höga värderingar på aktiemarknaden

Undvik långa ränteplaceringar!

På räntemarknaden föredrar vi korta räntefonder med inriktning mot kreditvärdiga företagsobligationer och vi undviker i mesta möjliga mån långa ränteplaceringar. I valet mellan olika aktiemarknader föredrar vi den svenska marknaden i förhållande till globala aktier, vilket bland annat förklaras av att vi bedömer den amerikanska marknaden som mest övervärderad.

Slutsatser om allokering