Fler auktoriserade tolkar behövs

25 apr 2017

Samhällets behov av tolkar har ökat och det råder idag stor brist på kvalificerade tolkar inom många språk. Kammarkollegiet kraftsamlar nu för att möta samhällets behov av tolkar. Läs vår rapport till regeringen om hur fler tolkar kan bli auktoriserade.

Fler auktoriserade tolkar behövs

Samhällets behov av tolkar har ökat och det råder idag stor brist på kvalificerade tolkar inom många språk. Kammarkollegiet kraftsamlar nu för att möta samhällets behov av tolkar.

Att en läkare och en patient förstår varandra. Eller att en advokat och en åtalad kan kommunicera. Det är grundläggande för rättssäkerheten i vårt demokratiska samhälle. Därför behövs kvalificerade tolkar som ser till att information mellan myndigheter och privatpersoner förs över på ett tillförlitligt sätt.

– Den som anlitar en auktoriserad tolk ska kunna lita på att informationen förs över korrekt. I förlängningen handlar det om att alla ska känna sig trygga i sina kontakter med myndigheter och ha förtroende för samhällets institutioner, säger Ulf Rehnberg, avdelningschef på Kammarkollegiet.

Fler språk, fler provtillfällen och provorter samt bättre rutiner. Kammarkollegiet vidtar en rad åtgärder för att öka genomströmningen i auktorisationsproven för tolkar – i syfte att få fler att lyckas bli auktoriserade.

Auktoriserade tolkar har klarat Kammarkollegiets tolkprov och står under myndighetens tillsyn. Det finns idag ett nationellt register över tolkar som har dokumenterad kompetens att tolka.

I en rapport till regeringen analyserar Kammarkollegiet hur fler tolkar kan bli auktoriserade. Rapporten lämnades in till regeringen den 11 april 2017. Ta del av rapporten här