• Start
  • Aktuellt
  • Pressmeddelande: Lång väntan över – snart nya ramavtal för datorer och surfplattor

Pressmeddelande: Lång väntan över – snart nya ramavtal för datorer och surfplattor

08 maj 2017

Det blir ingen fortsatt rättslig prövning av upphandlingen av klienter i Kammarrätten. Det meddelade kammarrätten i Stockholm den 5 maj. Det innebär att ramavtalen för datorer och surfplattor snart kan börja gälla, ett år efter att de överklagats. Klienter är ett av Statens inköpscentrals större ramavtal. Det tidigare klientavtalet omsatte ca 1,6 miljarder SEK.

Pressmeddelande: Lång väntan över – snart nya ramavtal för datorer och surfplattor

– Nu väntar en tiodagarsfrist och därefter vet vi om ramavtalen för klienter träder i kraft direkt eller om det sker en överklagan till högsta instans. Vi vet att ramavtalen för klienter är oerhört efterlängtade bland myndigheter, kommuner och landsting och rekommenderar att de förbereder avropsförfrågningar redan nu, säger Hans Sundström, chef för enheten för upphandling av it och telekom på Statens inköpscentral.

Avrop från de nya ramavtalen för klienter kommer att ske med förnyad konkurrensutsättning. De är indelade i tre geografiska regioner, samt en rikstäckande. De nya ramavtalen omfattar bland annat stationära och bärbara bildskärmar, surfplattor, samt tillhörande konsulttjänster.

Vi uppdaterar informationen på avropa.se så snart tiodagarsfristen avslutas den 15 maj 2017.

Besök upphandlingssidan på avropa.se.

Kontaktpersoner: anna.berg@kammarkollegiet.se och klas.lindstrom@kammarkollegiet.se


För mer information:
Mattias Axelsson
Pressansvarig
Kammarkollegiet
070-292 81 02
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se