Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

10 maj 2017

Efter flera år av nollräntepolitik och extremt låga räntor har priset på i princip alla finansiella tillgångar ökat kraftigt. Den svenska börsen har exempelvis stigit med cirka 375 procent sedan början av 2009. Så inleder Leif Hässel, f.d. chef på Kapitalförvaltningen, sitt förord i verksamhetsberättelsen. 

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

Efter flera år av nollräntepolitik och extremt låga räntor har priset på i princip alla finansiella tillgångar ökat kraftigt. Den svenska börsen har exempelvis stigit med cirka 375 procent sedan början av 2009. Så inleder Leif Hässel, f.d. chef på Kapitalförvaltningen, sitt förord i verksamhetsberättelsen. 

Kapitalförvaltningens verksamhetsberättelse 2016