• Start
  • Aktuellt
  • Ramavtalen för datorer dröjer - överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

Ramavtalen för datorer dröjer - överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

17 maj 2017


Ramavtalet för datorer och surfplattor dröjer efter att kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.   

Ramavtalen för datorer dröjer - överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

Ramavtalet för datorer och surfplattor dröjer efter att kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Båda anbudsgivarna har lämnat in en ansökan om prövningstillstånd, vilket tills vidare stoppat Kammarkollegiets möjligheter att ingå avtal med leverantörerna.  

Vi inväntar nu ett besked från domstolen, men förbereder oss samtidigt för avtalsundertecknande. Vår erfarenhet är att Högsta förvaltningsdomstolens beslutsprocess brukar gå snabbt. Så snart ramavtalen är igång för avrop informerar vi om detta på kammarkollegiet.se.

Besök upphandlingssidan på avropa.se

Kontaktperson: Anna Berg