Uppdaterade försäkringsvillkor för UVA och UVAplus

22 jun 2017

Kammarkollegiet har i samråd med UD och Sida tagit fram nya försäkringsvillkor för UVA-försäkringarna. Villkoren gäller från den 1 juli 2017.

Uppdaterade försäkringsvillkor för UVA och UVAplus

Kammarkollegiet har i samråd med UD och Sida tagit fram nya försäkringsvillkor för UVA-försäkringarna. Villkoren gäller från den 1 juli 2017.

UVAplus-försäkringen har genomgått en större förändring när det gäller den planerade vården. Här har 90-dagarsregeln tagits bort och istället har beloppsbegränsningar införts. Läs även de förtydliganden som har gjorts när det gäller sjukhemresor och resekostnader samt begränsningen som numera är på tre resor per kalenderår och inte 90 dagar som tidigare. 

Innehåll och innehållsförteckning är omdisponerade i såväl försäkringsvillkoren för UVA som för UVAplus men utan någon ändring i sak. 

UVA är en förkortning av Avtal om utlandstjänstgöring.

Ta del av de uppdaterade villkoren

Försäkringsvillkor UVA 2017-07-01

Försäkringsvillkor UVAplus 2017-07-01