Kammarkollegiet positiv till betänkande om digital förvaltning

28 jun 2017

Kammarkollegiet ställer sig positiv bakom betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) förslag till förordning för den myndighet som får uppdraget att stärka digitaliseringen av offentlig sektor. Men Kammarkollegiet anser att de konkreta uppgifterna som beskrivs inte är tillräckliga och att mer måste till för att den som ges uppdraget ska lyckas. 

Kammarkollegiet positiv till betänkande om digital förvaltning

Kammarkollegiet ställer sig positiv bakom betänkandet digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) förslag till förordning för den myndighet som får uppdraget att stärka digitaliseringen av offentlig sektor. Men Kammarkollegiet anser att de konkreta uppgifterna som beskrivs inte är tillräckliga och att mer måste till för att den som ges uppdraget ska lyckas. 

Då en myndighet inte har mandat att styra över andra myndigheter behöver styrningen komma från regeringen genom lagstiftning och styrande strategier. Ett annat alternativ är att uppdraget ligger kvar på departementsnivå. Kammarkollegiet vill också betona vikten av mod, nytänkande och innovation. Ett utvecklingsarbete som detta kräver att det också skapas utrymme till visionära tankar och tydligt ledarskap.

Kammarkollegiets remissvar betänkandet digitalforvaltning.nu