Pressmeddelande: 92 miljoner mer till föreningar

29 aug 2017

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 734 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 92 miljoner jämfört med 2015.
Läs pressmeddelandet 92 miljoner mer till föreningar

Pressmeddelande: 92 miljoner mer till föreningar

Under förra året beslutade Arvsfonden om att fördela 734 miljoner kronor i stöd till nyskapande projekt riktade till barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är en ökning med 92 miljoner jämfört med 2015. 
Läs pressmeddelandet 92 miljoner mer till föreningar