Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017

07 dec 2017

Företagsobligationer – ett attraktivt alternativ?  Förra månaden beskrev vi en framtidsbild där aktier kan väntas ge väsentligt lägre avkastning de närmaste åren jämfört med genomsnittet för de senaste 100 åren. Denna bedömning grundar sig bland annat på att värderingar är höga och att såväl ekonomisk tillväxt som låga räntor gynnat börsen under senare år. I detta nummer tar vi steget vidare genom att bedöma förutsättningarna för företagsobligationer

Kapitalförvaltningens marknadskommentarer december 2017