Reviderade försäkringsvillkor

21 dec 2017

Från och med den 1 januari 2018 har villkoren för fyra studentförsäkringar reviderats liksom villkoren för Statens grupp- och individförsäkring. Den sistnämnda försäkringen har dessutom fått ett nytt namn: Försäkring för utländska besökare.

Reviderade försäkringsvillkor

Från och med den 1 januari 2018 har villkoren för fyra studentförsäkringar reviderats liksom villkoren för Statens grupp- och individförsäkring. Den sistnämnda försäkringen har dessutom fått ett nytt namn: Försäkring för utländska besökare.

För skador som inträffar fram till och med den 31 december 2017 gäller de gamla villkoren och för skador från och med 1 januari 2018 gäller de nya villkoren.

Följande revideringar har gjorts i villkoren och gäller från och med den 1 januari 2018:

Student IN-försäkringen

1.3.2 Nytt: akut tandvård: Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke. 2.3 Nytt: Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i Sverige för den aktuella sjukdomen/personskadan. 2.4 Egendomsskydd Vi har höjt ersättningsbeloppen.

Student IN-försäkringen riktar sig till utbytesstudenter som studerar i Sverige 

Student UT-försäkringen

1.3.2 Nytt: akut tandvård: Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke. 1.3.7 Nytt: Överbelastnings- eller förslitningsskador, skador vid vridvåld (om det inte är mot knä) samt tandskador vid tugg­ning eller bitning räknas inte som olycksfall. 2.2 Nytt: Akut tandvård ersätts med högst 3 000 kr per år. 2.3 Nytt: Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan. 2.6 Anslutningsskydd Ett helt nytt moment i försäkringen. 2.7 Egendomsskydd Vi har höjt ersättningsbeloppen. 2.8 Resgodsförsening Vi har höjt ersättningsbeloppet.

Student UT-försäkringen riktar sig till studenter som, via ett svenskt lärosäte, studerar utomlands 

FAS- och FASplus-försäkringarna

1.3.2 Nytt: akut tandvård: Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.
2.3 Nytt: Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i Sverige för den aktuella sjukdomen/personskadan.
2.4 Egendomsskydd Vi har höjt ersättningsbeloppen. (Gäller endast FAS plus).

FAS och FASplus-försäkringarna riktar sig till avgiftsbetalande studenter på grundutbildningsnivå eller avancerad nivå vid universitet och högskola 

Försäkring för utländska besökare (tidigare Statens grupp- och individförsäkring, GIF)

1.3.2 Nytt: akut tandvård: Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.
2.3 Nytt: Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i Sverige för den aktuella sjukdomen/personskadan.
2.4 Egendomsskydd Vi har höjt ersättningsbeloppen.

Statens grupp- och individförsäkring har fått ett nytt namn – Försäkring för utländska besökare. Det nya namnet beskriver med större tydlighet vilka som omfattas av försäkringen.  

En myndighet kan teckna Försäkring för utländska besökare när det finns behov av försäkring