Fjällnära skog, frågor och svar

21 mar 2018

Flera markägare har stämt staten på ersättning när de nekats avverka fjällnära skog.  Staten företräds i domstolsprocesserna av Kammarkollegiet.

Fjällnära skog, frågor och svar

Flera markägare har stämt staten på ersättning när de nekats avverka fjällnära skog.  Staten företräds i domstolsprocesserna av Kammarkollegiet. Under Fjällnära skog, frågor och svar tydliggör Kammarkollegiet sin roll i denna process.