• Start
  • Aktuellt
  • Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

18 maj 2018

På förekommen anledning vill Kammarkollegiet uppmana alla som förmedlar eller beställer tolktjänster att vidta särskilda säkerhetsåtgärder för identifiering av tolkar samt säkerställa deras kompetensnivå, registrering och auktorisation.  

Varningsmeddelande - Till dig som förmedlar eller beställer en tolk

På förekommen anledning vill Kammarkollegiet uppmana alla som förmedlar eller beställer tolktjänster att vidta särskilda säkerhetsåtgärder för identifiering av tolkar samt säkerställa deras kompetensnivå, registrering och auktorisation. Läs mer om våra råd på denna webbsida