Upplevelseakuten AB har försatts i konkurs

24 maj 2018

Upplevelseakuten AB (556712-8219) försattes i konkurs den 18 maj 2018.

Upplevelseakuten AB har försatts i konkurs

Upplevelseakuten AB (556712-8219) försattes i konkurs den 18 maj 2018.

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter konkursdatumet.

Information om hur du ansöker om ersättning finns på Resegarantinämndens webbsida.