Kulturbåtarna AB har försatts i konkurs

13 jul 2018

Kulturbåtarna AB (556790-5368) försattes i konkurs den 11 juli 2018. 

Kulturbåtarna AB har försatts i konkurs

Kulturbåtarna AB (556790-5368) försattes i konkurs den 11 juli 2018. Företaget har ställt resegaranti. Information om hur du ansöker om ersättning finns här. 

En eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre månader efter konkursdatumet.

Observera att Resegarantinämnden upphör den 1 augusti 2018, då Kammarkollegiet tar över verksamheten. De ärenden som har hunnit komma in till Resegarantinämnden lämnas då över till Kammarkollegiet för fortsatt handläggning.