Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2018

20 jul 2018

Värderingarna på riskfyllda tillgångar är fortsatt väldigt hög, men vi ser en viss begynnande oro. Den är framförallt hänförlig till Trumps tonläge i handelsförbindelserna och den politiska och statsfinansiella situationen i Italien.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2018

USA har ett strukturellt underskott i sin utrikeshandel och Trump gick ju till val på att ”rätta till orättvisa” handelsvillkor. Nu ser vi starten på hans taktik för att adressera detta vad han anser är problem.

Är det förhandlingsteknik eller står vi inför ett handelskrig? Klart är i alla fall att marknaderna börjar visa nervositet och framförallt tillväxtländernas tillgångsmarknader har haft det jobbigt under 2018.

Läs hela Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2018 här.