• Start
  • Aktuellt
  • Freluga Golfklubb blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

Freluga Golfklubb blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

04 sep 2018

I oktober 2016 fick Freluga Golfklubb stöd med drygt 2,4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för att bygga ett juniorklubbhus. Projektets syfte var att lyfta klubbens juniorverksamhet och huset skulle användas som mötesplats för ungdomar och möjliggöra lägerverksamhet i minst tio år. Nu har Kammarkollegiet beslutat att stödet ska betalas tillbaka.

Freluga Golfklubb blir återbetalningsskyldig efter beslut från Kammarkollegiet

I oktober 2016 fick Freluga Golfklubb stöd med drygt 2,4 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden för att bygga ett juniorklubbhus. Projektets syfte var att lyfta klubbens juniorverksamhet och huset skulle användas som mötesplats för ungdomar och möjliggöra lägerverksamhet i minst tio år. Nu har Kammarkollegiet beslutat att stödet ska betalas tillbaka.

Arvsfondsdelegationen kan konstatera att huset är byggt men att någon verksamhet i enlighet med det som klubben uppgett i sin ansökan aldrig har bedrivits. I juli 2018 fick Arvsfonden dessutom information om att klubben gått i konkurs. Arvfondsdelegationen har därför överlämnat ärendet till Kammarkollegiet som nu beslutat att stödet för återstående åtta år ska betalas tillbaka till Allmänna arvsfonden.

- Varje år överlämnas i genomsnitt två projekt till Kammarkollegiet på detta sätt. Det motsvarar mindre än en procent av pågående arvsfondsprojekt. Det här är ett oerhört ovanligt fall, säger enhetschef Hans Andersson.

Den förening som får stöd ur Allmänna arvsfonden för att bygga en lokal eller anläggning är förpliktigad att bedriva verksamhet i tio år.

- Pengarna ur Allmänna arvsfonden ska gagna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Något annat är oacceptabelt, säger Håkan Ceder ordförande i Arvsfondsdelegationen.

Allmänna arvsfondens återkrav kommer att hanteras av Kammarkollegiets inkassogrupp, vars uppgift är att handlägga och driva in statliga fordringar.

- Eftersom gäldenären är försatt i konkurs kommer vår uppgift i detta ärende att handla om att bevaka Allmänna arvsfondens rätt i konkursen. Vi får avvakta konkursförvaltarens arbete för att se om det finns några tillgångar som kan återbetalas till fonden, säger Nicklas Hjertonsson vid Kammarkollegiets processenhet.