Ny chef på Statens inköpscentral

10 sep 2018

Anna Clara Wittgren är nytillträdd chef för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet efter Agneeta Anderson. Anna Clara är jurist i grunden och kommer närmast från Försvarets materielverk där hon arbetat som chef för Marknad och inköp.

Ny chef på Statens inköpscentral

Anna Clara Törnvall Wittgren är nytillträdd chef för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet efter Agneeta Anderson. Anna Clara är jurist i grunden och kommer närmast från Försvarets materielverk där hon arbetat som chef för Marknad och inköp.

– Jag är glad att vara här, Statens inköpscentral har ett viktigt och spännande uppdrag med en bred verksamhet och kundyta. Det gäller att ta om hand det på ett bra sätt och vara relevant, säger Anna Clara som inledningsvis kommer att fokusera på att sätta sig in i verksamheten för att se vad hon kan bidra med framåt i tiden.

Om Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller uppdraget hela den offentliga förvaltningen, det vill säga även kommuner och landsting. 

Enligt förordningen om statlig inköpssamordning ska ramavtal finnas för varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. 

Genom att samordna myndigheternas upphandlingar av varor och tjänster bidrar vi till effektiviseringar i form av tidsbesparingar och förmånligare villkor för myndigheterna. Vi sparar därmed pengar åt staten, kommunerna och landstingen. 

För mer information kontakta Kammarkollegiets pressansvarige.