Seglingsäventyr Sverige AB har försatts i konkurs

28 sep 2018

Seglingsäventyr Sverige AB (556743-7495), (tidigare More Sailing AB) försattes i konkurs den 24 september 2018. Företaget har ställt resegaranti. Information om hur du ansöker om ersättning finns här.

Seglingsäventyr Sverige AB har försatts i konkurs

Seglingsäventyr Sverige AB (556743-7495) (tidigare More Sailing AB) försattes i konkurs den 24 september 2018. Företaget har ställt resegaranti. Information om hur du ansöker om ersättning finns här.

En eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha inkommit till Kammarkollegiet senast tre månader efter konkursdatumet.

Ansök om ersättning enligt resegarantilagen