Resultat från tolk- och översättarprov

01 okt 2018

Du som gjorde den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av november. Du som gjorde auktorisationsprovet för översättare i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av december.

Resultat från tolk- och översättarprov

Du som gjorde den skriftliga delen av auktorisationsprovet för tolkar i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av november. Du som gjorde auktorisationsprovet för översättare i september 2018 kommer att få resultatet senast i mitten av december.

Vi meddelar normalt resultatet från tolkprovet inom två månader från det skriftliga provet och resultatet från översättarprovet inom tre månader. Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.