Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

01 okt 2018

Från den 1 oktober 2018 kan organisationer i civilsamhället, som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati, beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Statsbidraget kan beviljas om organisationens verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Från den 1 oktober 2018 kan organisationer i civilsamhället som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati, beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Statsbidraget kan beviljas om organisationens verksamhet påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet.

Redan tidigare har Myndigheten för stöd till trossamfund kunnat pröva frågor om statsbidrag och ge bidrag till säkerhetshöjande åtgärder, men då bara till församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden.

Nu utvidgas målgruppen så att även organisationer inom civilsamhället kan beviljas stöd för säkerhetshöjande åtgärder under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Från den 1 oktober 2018 ansvarar vi på Kammarkollegiet för att pröva alla ansökningar och fördela statsbidraget med Polismyndigheten som remissinstans.

Ansök om statsbidraget här

Vid frågor kontakta:

Pressansvarig Mattias Axelsson 
mattias.axelsson@kammarkollegiet.se
mobil: 070-292 81 02
 
Försäkringsavdelningen
forsakring@kammarkollegiet.se
telefon: 054- 22 12 00