Arvsfonden presenterar Projektbarometern för 2017

11 okt 2018

Idag presenterar Arvsfonden sin Projektbarometer för 2017. Det är tredje året i rad som Arvsfonden rankar Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas. 

Arvsfonden presenterar Projektbarometern för 2017

Idag presenterar Arvsfonden sin Projektbarometer för 2017. Det är tredje året i rad som Arvsfonden rankar Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året.

Rankingen visar på stora skillnader mellan länen i hur mycket projektmedel som fördelas.

– När samhällsdebatten präglas av hat och splittring är föreningslivet extra viktigt för att föra människor samman och utveckla samhället i positiv riktning. Jag hoppas att fler föreningar ska ta chansen att lösa problem och tillvarata möjligheter i samhället genom projektstöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Bland länen fick Gotland mest projektstöd med 101 kronor per invånare. Minst fick Östergötland med 13 kronor per invånare. Det innebär att de gotländska föreningarna var nio gånger bättre på att utveckla samhället med stöd från Arvsfonden jämfört med de från Östergötland under förra året.

– Vi är hela Sveriges Arvsfond och det ska återspegla sig i fördelningen av medel. Projektbarometern är därför en viktig indikator för verksamheten, säger Hans Andersson.

Mer om fördelningen av projektanslag i länen på Arvsfonden.se