Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2018

19 okt 2018

Centralbanker sätter nya spelregler Avkastningen under året har varit tudelad för olika finansiella delmarknader samtidigt som volatiliteten varit förhållandevis låg, trots geopolitisk oro. Efter alla räntehöjningar har ”cash” blivit ett riktigt tillgångsslag i USA som i nuläget kanerbjuda konkurrensmässig avkastning. Det är inte fallet i till exempel Sverige.

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2018

Centralbanker sätter nya spelregler

Avkastningen under året har varit tudelad för olika finansiella delmarknader samtidigt som volatiliteten varit förhållandevis låg, trots geopolitisk oro. Efter alla räntehöjningar har ”cash” blivit ett riktigt tillgångsslag i USA som i nuläget kanerbjuda konkurrensmässig avkastning. Det är inte fallet i till exempel Sverige.

Läs hela Kapitalförvaltningens kvartalsrapport för Q3 2018 här.