Samarbete mellan inköpscentralerna kring innovationsmäklare

22 okt 2018

SKL Kommentus Inköpscentral och Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet samverkar i ny upphandling av innovationsmäklare.

Samarbete mellan inköpscentralerna kring innovationsmäklare

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral genomför en förstudie inför en kommande ramavtalsupphandling av innovationsmäklare.

Målsättningen är att underlätta för upphandlande myndigheter att få tillgång till innovativa varor och tjänster. Det  är också att öka möjligheten för leverantörer att sprida sina innovativa produkter till offentlig sektor.

– Det här är starten på något nytt. Tanken är att vi ska utgå från de pilotprojekt som görs inom offentlig sektor, och vi hoppas att det ska byggas på och att det ska bli mer. Det finns en hel del innovationsprojekt hos olika myndigheter idag och vi vill att fler ska kunna nås av och använda de projekten, säger Fredrik Engvall, projektledare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet


Första samarbetet mellan inköpscentralerna

Det är första gången inköpscentralerna gemensamt genomför förstudie och upphandling för att på detta sätt möta behovet hos hela offentlig sektor, det vill säga statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

- Det är verkligen roligt att tillsammans med Statens Inköpscentral samverka för vass upphandling av innovationsmäklare. Det här är ett nytt ramavtalsområde som på ett relevant sätt främjar ett enklare möte mellan beställare och leverantörer av innovativa lösningar, säger Ida Engberg kategoriansvarig för digitalisering hos SKL Kommentus Inköpscentral.


Dialog med leverantörerna på marknaden

Det nya ramavtalet ska göra mötet enklare mellan beställare och leverantörer av innovativa lösningar. Nu bjuder inköpscentralerna in till en leverantörsdialog för att kunna ta tillvara branschens erfarenheter och kunskaper på området.

- Vi vill genom detta ha en tidig dialog med leverantörer på marknaden, sprida information om vad vi avser med innovationsmäklare samt få kunskap och information om marknaden, berättar Ida.

Om du är nyfiken på mer information eller vill anmäla ditt intresse för att delta på leverantörsdialogen, klicka här.