Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon

19 nov 2018

Kommuner kan söka bidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidraget kan högst uppgå till 5000 kr per fordon. Du kan ansöka under tiden 19 november - 4 december 2018. Nu är ansökan stängd. Ta reda på hur du gör för att söka bidraget

Kommuner kan nu ansöka om bidrag för skrotning av fordon

Kommuner kan söka bidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon. Bidraget kan högst uppgå till 5000 kr per fordon. Du kan ansöka under tiden 19 november - 4 december 2018. Nu är ansökan stängd.

Ta reda på hur du gör för att söka bidraget