Aktieindexkonsortiet utland (AKU) stängd för handel

27 nov 2018

I aktieindexkonsortiet utland kan inte under perioden den 8 december 2018 till den 16 december 2018 några affärer registreras och inte heller kommer några marknadsvärderingar att göras för dessa dagar. Aktieindexkonsortiet utland är därför stängd för handel under dessa dagar.
 

Aktieindexkonsortiet utland (AKU) stängd för handel

Sista dag för handel innan stängningen är således den 7 december 2018 och första dag för handel efter stängningen är den 17 december 2018.

Orsaken är att vår externa leverantör flyttar sin legala hemvist för fonden.

Kammarkollegiet kapitalförvaltning