Kammarkollegiet välkomnar Tolkutredningen

14 dec 2018

Kammarkollegiet välkomnar utredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” Länk till annan webbplats., som tisdagen den 11 december 2018 överlämnades till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Kammarkollegiet välkomnar Tolkutredningen

Kammarkollegiet välkomnar utredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk”, som tisdagen den 11 december 2018 överlämnades till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

– Mycket av det som lyfts fram i utredningen har Kammarkollegiet påtalat tidigare. Inte minst genom rapporten Tolkanvändningen i staten (PDF) där Kammarkollegiet vill uppmärksamma regeringen på att en tydligare reglering om att offentlig verksamhet i första hand ska använda sig av auktoriserade eller utbildade tolkar bör övervägas, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Kammarkollegiet.

Många av förslagen i Tolkutredningen berör Kammarkollegiet som bl.a. föreslås få ett utökat uppdrag som tillsynsmyndighet över tolkar och även få en nyckelroll vad gäller samordning av frågor avseende tolkutbildning, tolkauktorisation, tolkförmedling samt planering och utvärdering av tolktjänster. En särskild fråga som ingår i uppdraget är informationssatsningar i syfte att utveckla kunskapen då det gäller barnperspektiv vid tolkning för barn. Kammarkollegiet ska enligt tolkutredningens förslag även bistå i arbetet att höja myndigheternas beställarkompetens och delta i ett pilotprojekt som syftar till att ta fram en gemensam statlig tolkportal för samordning och beställning av statens tolktjänster.

– Vi välkomnar utredningens förslag som vi ser siktar på att ge incitament för att tolkar ska utbilda och auktorisera sig, de bidrar till att tolkanvändarnas kunskaper om tolkning ökar. De planerade utbildningssatsningarna säkrar dessutom återväxten av kvalificerade tolkar vilket förbättrar kvaliteten på tolkservice, säger Gunnar Larsson.

I samband med detta anordnar Kammarkollegiet idag ett sammanträde där särskilda utredaren Gunnar Holmgren och hans sekretariat kommer att presentera Tolkutredningens förslag.

Vid sammanträdet deltar ett brett spektrum av intressenter som verkar inom, ansvarar för eller har behov av kvalificerade tolk- och översättartjänster, t.ex. myndigheter, tolkutbildningsanordnare och bransch- och intresseorganisationer med nyckelroll i arbetet för en väl fungerande tolk- och översättarservice.