• Start
  • Aktuellt
  • Skogsägare som nekats avverka i fjällnära har rätt till ersättning

Skogsägare som nekats avverka i fjällnära har rätt till ersättning

17 jan 2019

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning på samma nivå som för naturreservat. Det har mark- och miljödomstolen i Umeå kommit fram till sedan man prövat fem fall där skogsägare i Västerbotten stämt staten för att få ersättning.

Skogsägare som nekats avverka i fjällnära har rätt till ersättning

Skogsägare som inte får avverka i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden har rätt till ersättning på samma nivå som för naturreservat. Det har mark- och miljödomstolen i Umeå kommit fram till sedan man prövat fem fall där skogsägare i Västerbotten stämt staten för att få ersättning.

I förhandlingarna är det Kammarkollegiet som företrätt staten. Skogsstyrelsen kommer nu tillsammans med Kammarkollegiet att analysera domarna och först därefter kommer det tas beslut om en eventuell överklagan.

Läs mer i pressmeddelande på Skogsstyrelsens webbplats