Med en ny webb sätter vi användarna i centrum

6 mar 2019

Den 6 mars 2019 lanserar vi vår nya webbplats. Med den tar vi ett stort steg mot en mer användarvänlig webb. Målet är att det ska bli riktigt enkelt att uträtta ärenden hos oss.

Vi arbetar för att bli en mer tillgänglig myndighet

Vi hoppas att du upplever att den nya webbplatsen är lättare att förstå och att strukturen gör det enklare att hitta. Vi hoppas också att texterna i större utsträckning än tidigare förklarar och lotsar dig när du uträttar ditt ärende. Och så hoppas vi att den nya designen hjälper till att göra dig uppmärksam på sådant som är viktigt.

Såklart hoppas vi att du också tycker att webbplatsen är riktigt snygg!

Vi fortsätter utveckla webben

Vårt mål är att ständigt utveckla och förbättra våra digitala tjänster så att du kan uträtta dina ärenden direkt på webben. Under året ska du även kunna betala, signera med Bank-ID och följa ditt ärende under Mina sidor.

Vi arbetar för att bli av med alla pdf:er

Under året lägger vi extra krut på att bli av med alla pdf:er. Dagens ifyllningsbara pdf:er ska bli digitala tjänster och långa dokument som visas som pdf:er ska genomgående presenteras på ett tillgängligt sätt.

Att vi är en god bit på väg visar tillgänglighetstestet som genomfördes av Pär Lannerö, konsult inom digital hållbarhet och tillgänglighet på Metamatrix. Han säger så här om hur vi hanterar långa dokument på vår nya webbplats:

"Jag tycker ert sätt att hantera publikationer (som traditionellt brukat utföras i form av pdf-dokument) på html-format är mycket inspirerande. Det gör att innehållet blir mer tillgängligt för den som exempelvis använder mobiltelefon eller hjälpmedel. Jag tror att många organisationer skulle ha mycket att vinna på att ta efter er modell."

Frågor?

Om webbplatsen

Hör av dig till kommunikation@kammarkollegiet.se

Om verktyget som visar långa dokument på ett tillgängligt sätt

Kontakta vår kommunikatör Anne Joki Jakobsson om du vill veta mer om verktyget som vi utvecklat särskilt för att visa ut långa dokument på ett tillgängligt sätt.
anne.joki.jakobsson@kammarkollegiet.se