Ansökan till höstens tolkprov har öppnat

1 apr 2019

Idag har vi öppnat ansökan till höstens auktorisationsprov för tolkar. Auktorisationsprovet är ett kvalificerat yrkesprov och en kvalitetsstämpel för din kompetens som tolk. Ansökan är öppen för alla språk. Du som redan är auktoriserad tolk kan ansöka om speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk. Ansökan är öppen från 1–30 april.

Nytt upplägg för den skriftliga delen av auktorisationsprovet

En nyhet inför höstens prov för auktorisation som tolk är att den skriftliga delen av provet har fått ett nytt upplägg. Det nya upplägget innebär att provet kommer att hållas i två etapper. För att skriva etapp 2 behöver du få godkänt i etapp 1. Den första etappen av provet sker onsdag 11 september 2019.

Ansökan öppen för alla språk

Ansökan till höstens prov är öppen för alla språk, men vi kommer att göra prioriteringar kring vilka språk som blir aktuella för höstens prov efter det att ansökningstiden har gått ut. Du som behärskar urdu och uzbekiska har för första gången möjlighet att söka till auktorisationsprovet för tolkar.

Ansök för att bli rätts- eller sjukvårdstolk

Om du redan är auktoriserad tolk har du möjlighet att skaffa dig speciell kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk. Provet för dig som vill få kompetens som rätts- eller sjukvårdstolk ges 12 september 2019 i Göteborg, Lund och Stockholm.

Läs mer om höstens prov och hur du ansöker