• Start
  • Aktuellt
  • Information till dig som ansökt om auktorisation som tolk eller översättare

Information till dig som ansökt om auktorisation som tolk eller översättare

30 apr 2019

Ansökan till höstens auktorisationsprov stänger den 30 april 2019. Vi tar inte emot ansökningar som kommer in efter den dagen.

Vad händer nu?

Under de kommande veckorna går vi genom de inkomna ansökningarna och bestämmer vilka språk och vilka provorter som blir aktuella för höstens tolk- och översättarprov. Vi kontrollerar om du har lämnat in alla nödvändiga handlingar och betalat ansökningsavgiften.

Du som har sökt i ett språk eller till en provort där prov inte kommer att ordnas i höst får ett beslut av oss senast den 15 maj 2019.

Du som har lämnat in en komplett ansökan och betalat ansökningsavgiften får en skriftlig bekräftelse per post under maj månad.

Om du inte betalt ansökningsavgiften eller om du behöver komplettera din ansökan skickar vi ett föreläggande till dig per post senast den 15 maj 2019.

Här hittar du mer information om höstens auktorisationsprov för översättare