Information om SunResidence Travel Collection AB 

8 maj 2019

Kammarkollegiet har beslutat om att betala ut ersättning enligt resegarantilagen ur den säkerhet som SunResidence Travel Collection AB har ställt.

Flera ansökningar om ersättning enligt resegarantilagen har kommit in till Kammarkollegiet efter att SunResidence har ställt in vissa resor helt eller delvis.

Trots att SunResidence har meddelat såväl resenärerna som Kammarkollegiet att återbetalning ska ske har detta inte skett. Kammarkollegiet har därför gjort bedömningen att det framstår som sannolikt att det bristande fullgörandet beror på insolvens hos SunResidence.

Kammarkollegiet beslutar att reseföretag ska ställa en resegaranti beräknat på företagets budget. Vid den årliga prövningen för fastställande av resegaranti har SunResidence Travel Collection AB inte lämnat in begärda uppgifter i tid och de uppgifter som har lämnats in har inte varit korrekta.

Reseföretaget SunResidence Travel Collection AB har ställt en resegaranti på 250 000 kr. Då den av SunResidence ställda säkerheten inte täcker de ersättningar som sökandena är berättigade till har Kammarkollegiet gjort en procentuell fördelning. Resenärerna har fått en ersättning på ca 60 procent. Kammarkollegiet har inlett ett tillsynsärende mot SunResidence Travel Collection AB.

Läs mer om ansökning om ersättning ur resegarantin på Kammarkollegiets webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.