Frågor om faktura som rör registrering som tolk och översättare

5 jul 2019

Kammarkollegiet har blivit kontaktad av flera tolkar som fått erbjudande av ett företag om att mot betalning registrera sig på företagets webbplats. Erbjudandet är utformat som en faktura och utskicket är riktat mot personer som finns i Kammarkollegiets tolk- och översättarregister.

Vi vill förtydliga att erbjudandet inte kommer från oss och att det inte heller har någon koppling till våra tolk- och översättarregister.

Till Kammarkollegiets uppdrag hör att föra register över auktoriserade tolkar och översättare och över tolkar med viss utbildning. Regeringen har bestämt att dessa register ska vara sökbara och tillgängliga för allmänheten.

Det innebär att allmänheten, privatpersoner eller företag, kan ta del av de registerförda uppgifterna, till exempel tolk- och translatorsnummer eller språk, via en sökning på nätet eller genom att begära ut dem som allmän handling.