• Start
  • Aktuellt
  • Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

12 jul 2019

Den 17 maj beslutades föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism.

Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS)