Ersättningsbeslut fattat rörande Life & Style Travel AB

9 sep 2019

Den 2 september 2019 beslutade Kammarkollegiet om att betala ut ersättning enligt resegarantilagen ur den säkerhet som Life & Style Travel AB har ställt.

Flera ansökningar om ersättning enligt resegarantilagen har kommit in till Kammarkollegiet efter att Life & Style Travel AB redan i april 2019 meddelat till sina resenärer att företaget har ekonomiska problem och att boende samt annan service runt resorna saknades.

Kammarkollegiet har gjort bedömningen att det bristande fullgörandet vid de aktuella tillfällena berodde på insolvens hos reseföretaget. Den 1 augusti 2019 försattes Life & Style Travel AB, 556715-8984, i konkurs.

Kammarkollegiet beslutar att reseföretag ska ställa en resegaranti beräknat på företagets budget. Reseföretaget Life & Style Travel AB har ställt en resegaranti på 150 000 kr. Uppgifterna som Life & Style Travel AB lämnade till Kammarkollegiet har dock inte varit korrekta. Till följd av detta täcker den av Life & Style Travel AB ställda säkerheten inte de ersättningar som sökandena är berättigade till.

Kammarkollegiet har därför gjort en procentuell fördelning på cirka 69,5 procent bland de ersättningsberättigade resenärerna.

Mer information om hur resegaranti fungerar