Krav på muntlig rättegång i fjällnäramålen

27 sep 2019

Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist går idag ut med ett pressmeddelande där de begär en muntlig rättegång för fem mål som handlar om fjällnära skog. Förhoppningen är att en muntlig redogörelse ska leda till en dom som klargör rättsläget.

Komplicerade mål rättsligt och i sak

Generaldirektör Gunnar Larsson säger så här i pressmeddelandet:

– Det här är komplicerade mål både rättsligt och i sak. Domarna från högre instans kommer att bli vägledande för framtiden och påverka många skogsägare. Av de skälen anser jag att det här målet ska avgöras i en huvudförhandling där bägge parter får möjlighet att var och en muntligt redogöra för sina ståndpunkter.

Kammarkollegiet företräder staten i de här målen.

Pressmeddelandet finns i sin helhet på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.