• Start
  • Aktuellt
  • Ett tydligt och växande behov av att använda innovativa lösningar i offentlig sektor

Ett tydligt och växande behov av att använda innovativa lösningar i offentlig sektor

7 okt 2019

Statens inköpscentral på Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral har publicerat en förstudie som kartlagt den offentliga sektorns behov av att avropa varor och tjänster inom området innovativa lösningar. Studien visar att det finns ett växande behov.

– Det pågår omfattande forskning och utveckling inom offentlig sektor som även bedriver olika pilotprojekt, så vi är inte förvånade över att förstudien visar på att det finns ett tydligt och växande behov av att kunna avropa innovativa varor och tjänster, säger Fredrik Engvall, projektledare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, och fortsätter:

– Trots pågående utvecklingsprojekt ser vi att det än så länge inte finns någon tydlig nationell marknad för spridning och kommersialisering av innovationsprojekt till offentlig sektor.

Förstudien visar att behoven ökar i framtiden och att det inom offentlig sektor finns särskilt uttalade behov av:

  • att ha tillgång till information om vilka innovativa lösningar som har testats i exempelvis pilotprojekt hos annan verksamhet
  • att enkelt kunna testa eller införa motsvarande lösningar i den egna verksamheten.

Behov av innovativa lösningar finns inom många områden, exempelvis hälso- och sjukvård, IT-området och utbildningssektorn. IT och digitalisering är förutsättningar för innovation inom de flesta områden.

Vi föreslår att innovationsledning ska upphandlas

– Studien visar att det finns ett tydligt behov av kompetens och stödjande tjänster för att utveckla innovationsförmågan inom offentlig sektor, säger Ida Engberg på SKL Kommentus Inköpscentral. Exempel på sådana tjänster är innovationsledning, behovsanalys, metodstöd och genomförande av strategier. Ida framhåller att framtida upphandlingar av nationella ramavtal bör omfatta dessa stödtjänster för ökad spridning av innovativa lösningar.

Ta reda på mer!

Du hittar förstudierapporten på våra webbplatser:

www.avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller www.sklkommentus.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fredrik Engvall, Statens inköpscentral, Kammarkollegiet
E-post: fredrik.engvall@kammarkollegiet.se

Ida Engberg, SKL Kommentus Inköpscentral
E-post: ida.engberg@sklkommentus.se

(I förstudien har begreppet innovationsmäklare använts som ett samlingsbegrepp med syfte att få en bred bild och kartläggning av behov och marknad för innovativa lösningar för offentlig sektor.)