Source of the Niles Travels AB i konkurs

29 okt 2019

Reseföretaget Source of the Niles Travels AB 556973-6050 inledde konkurs den 28 oktober 2019.Reseföretaget har resegaranti hos Kammarkollegiet.

Du som har köpt en paketresa kan ansöka om ersättning ur företagets resegaranti. Information om hur du ansöker om ersättning ur resegarantin.

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha kommit in till Kammarkollegiet senast tre månader efter konkursdatumet.