Vi tar över de gamla radio- och tv-avgifterna

1 jan 2020

Den nya finansieringsmodellen för public service gör att Radiotjänst i Kiruna AB upphör. Vi på Kammarkollegiet tar över hanteringen av radio- och tv-avgifter som fortfarande är obetalda från och med årsskiftet.

Vill du kontakta oss om den gamla radio- och tv-avgiften?

Telefon

08-700 08 05

Telefontider
Måndag-fredag: 10.00-11.00 och 13.00-14.00
Dag före helgdag: Endast 10.00-11.00

E-post

radioochtvavgift@kammarkollegiet.se

Brev

Kammarkollegiet
Radio- och tv-avgift
Box 2218
103 15 Stockholm