Studenter och tjänsteresenärer i Australien

8 jan 2020

Är du student eller statsanställd på utbytesstudier eller tjänsteresa och omfattas av Kammarkollegiets försäkringar? Ta reda på vad som gäller i samband med bränderna i Australien.

Det här kan försäkringarna ersätta

Student UT- och Statens tjänstereseförsäkring kan ersätta kostnad för ombokning av befintlig hemresebiljett eller annan merkostnad för hemresa till Sverige. Om du bokar om din resa ska du göra det till ett så normalt pris som möjligt, trots att det inte finns någon övre beloppsgräns.

Om du på grund av oroligheter tvingas förflytta dig till ett säkrare ställe i det land du befinner dig eller ändra din boendeform, kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för kost, logi och inrikes resor. Du kan som högst få 5 000 SEK i ersättning. Kom ihåg att du måste skicka in originalkvitton till oss för att kunna bli ersatt.

För dig som behöver hjälp

Om du vill ha hjälp med att boka om din biljett, boka ny biljett eller annat boende (eller liknande) kan du kontakta:

Falck Global Assistance
Tel: +46 85 87 71 749
Fax: +46 85 05 93 913
E-post: fga@se.falck.com

Du kan kontakta Falck Global Assistance dygnet runt.

Mer information

Läs mer under avsnitten Avbrottsskydd och Kris- och katastrofskydd i försäkringsvillkoren:

Försäkringen Student UT

Statens tjänstereseförsäkring