Beslut om utbetalning ur resegarantin

10 jan 2020

På grund av inställda paketresor av reseföretaget Starttiden AB beslutade Kammarkollegiet den 30 december 2019 om att betala ut ersättning till resenärer enligt resegarantilagen.

Reseföretaget Starttiden AB har ställt in paketresor då flygbiljetter och hotell varit obetalda.

Återbetalning har inte skett trots att Starttiden AB har meddelat både resenärerna och Kammarkollegiet om detta. Kammarkollegiet har därför gjort bedömningen att det framstår som sannolikt att det bristande fullgörandet beror på insolvens hos Starttiden AB.

Totalt sju ansökningar om ersättning har kommit in till Kammarkollegiet och full ersättning har betalts ut till de berörda resenärerna ur den ställda resegarantin.

Kammarkollegiet har inlett ett tillsynsärende mot Starttiden AB.