Utbrott av Coronaviruset i Kina

24 jan 2020

Sedan i slutet av 2019 pågår ett utbrott av Coronaviruset främst i Kina men fall av sjukdomen har rapporterats även från Thailand, Japan, Sydkorea och USA. Samtliga smittade personer har varit i området Wuhan i Kina innan insjuknandet.

De försäkringar som finns hos Kammarkollegiet och som personer kan omfattas av i detta område är:

  • Statens tjänstereseförsäkring
  • Reseförsäkring
  • URA
  • UVA
  • Student UT.

Kammarkollegiets försäkringar gäller som vanligt även dit UD avråder resa. De försäkringsskydd som i första hand kan bli aktuella är akut vård, avbrottsskydd (Statens tjänstereseförsäkring, Reseförsäkring och Student UT) och kris- och katastrofskydd (Statens tjänstereseförsäkring, Reseförsäkring och Student UT).

Läs gärna mer om dessa skydd på vår webbplats:

Statens tjänsteförsäkring/reseförsäkring

Student UT

Om du vill avbryta en resa

Om du befinner dig i ett område med smitta och vill avbryta resan och åka hem så råder vi dig att först kontakta Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

Om du har frågor om försäkringen eller behöver assistans på något sätt kan du kontakta Falck Global Assistance tel: + 46 8 587 717 49 e-post: fga@se.falck.com

Kammarkollegiets Försäkringsavdelning når du på telefon: 054- 22 12 00 (måndag-fredag mellan klockan 13.00-15.00) samt via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Mer information

Mer information om Coronaviruset samt reserekommendationer finns på Folkhälsomyndighetens respektive UD:s webbplats.

www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

www.ud.se Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterades 28 februari 2020 klockan 12.45.